Huisregels en privacy

 • In de praktijk worden beslist geen erotische massages uitgevoerd.
 • Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportief en medisch verleden.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling gestaakt worden en kunt u doorverwezen worden naar een arts. Vervolg behandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist  of iets dergelijks, dan kan ik u vragen met hem of haar te overleggen of  een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden.
 • Gemaakte afspraken minimaal 24 uur voor aanvang annuleren. Bij niet tijdige annulering wordt 50% van de geboekte behandeling in rekening gebracht.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
 • Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Massagepraktijk Limetree verwacht van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures e.d dan kunt u mij NIET verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen hiervan tijdens of na de massage.
  huisregels

Privacy-verklaring
Limetree verwerkt de navolgende persoonsgegevens:
* voor- en achternaam
* adresgegevens
* telefoonnummer
* geboortedatum
* e-mail adres
* eventuele bijzonderheden/ klachten welke van belang kunnen zijn voor de massage
* welke medicatie gebruikt wordt
* eventuele behandeling bij een fysiotherapeut, osteopaat, arts o.i.d.
* eventuele recente operaties, waardoor massage niet gegeven kan worden
* eventuele (olie) – allergieën
* de soort (massage) behandeling
* een klachtenkaart, waarbij de plaats van de knopen of andere indicaties aangegeven staat.

De bovenstaande informatie wordt vrijwillig bij aanvang van de eerste massage door uzelf (de klant) gegeven. Limetree gebruikt geen andere informatiebronnen om gegevens te verzamelen dan via uzelf (de klant).

Waarom deze gegevens nodig zijn
Om de massage vakkundig te kunnen uitoefenen is extra informatie m.b.t. de gezondheid noodzakelijk. Overige informatie wordt gebruikt om een nieuwsbrief te verzenden of om in geval van verhindering u te kunnen bereiken.

Delen met anderen
Limetree deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming.

Gegevens inzien
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te laten verwijderen. Voor het inzien van uw gegevens kunt u een afspraak maken met Limetree. Het laten verwijderen van uw gegevens kan via een e-mailverzoek.