Lomi Lomi massage

Deze massage – die oorspronkelijk uit Hawai komt – geeft een enorm gevoel van ontspanning en helpt om fysieke, emotionele en mentale stress los te laten. Bovendien activeert het het lymfesysteem en heeft het een diepe werkinlomi lomig op het spierstelsel.

Lomi Lomi zorgt er voor dat vitale energie naar elke plek in het lichaam kan stromen. Doordat het lichaam telkens in één vloeiende beweging wordt aangeraakt komen eventueel opgehoopte spanningen vrij en wordt een goede gezondheid gestimuleerd.

Doordat gemasseerd wordt  met het zachte deel van de onderarmen in een doorgaande flow wordt het zenuwstelsel rustig en wordt het eigen natuurlijk ritme van het lichaam hersteld. Hierdoor wordt  het zelf genezend vermogen van het lichaam aangesproken.