Huisregels

  • In de praktijk worden beslist geen erotische massages uitgevoerd.
  • Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportief en medisch verleden.
  • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling gestaakt worden en kunt u doorverwezen worden naar een arts. Vervolg behandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.
  • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist  of iets dergelijks, dan kan ik u vragen met hem of haar te overleggen of  een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
  • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden.
  • Gemaakte afspraken graag minimaal 24 uur voor aanvang annuleren.
  • De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
  • Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Massagepraktijk Limetree verwacht van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
  • Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures e.d dan kunt u mij NIET verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen hiervan tijdens of na de massage.
  • Eventuele vergoedingen kunnen bij uw zorgverzekeraar aangevraagd worden. U dient zelf in de polisvoorwaarden van uw verzekeraar na te kijken of (een deel) van de massage vergoed wordt. Massagepraktijk Limetree heeft hier geen enkele invloed op en kan derhalve geen garantie geven dat (een deel van) de kosten vergoed wordt.huisregels